บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 25/05/2565
10 อันดับสินค้าส่งออกของไทย ในปี 2019

10 อันดับสินค้าส่งออกของไทย ในปี 2019

  •  17 กุมภาพันธ์ 2563

 

10 อันดับ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ตามลำดับแล้ว คือ
- รถยนต์ ยังเป็นสินค้าหลักยอดนิยม ด้วยมูลค่าส่งออก 9.28  แสนล้านบาท  โดยอัตราการขยายตัวเติบโตไม่มากเพียง 1.5% 
- คอมพิวเตอร์ ที่ยังส่งออกด้วยมูลค่า 6.33 แสนล้านบาท  ขยายตัว 1.32%  
- อัญมณี และเครื่องประดับ  มีมูลค่าส่งออก 3.83 แสนล้านบาท หดตัวถึง 11.77% จากปีก่อนหน้า  
- ผลิตภัณฑ์ยาง มีมูลค่าส่งออก 3.53 แสนล้านบาท  ขยายตัว 1.91%   
- เม็ดพลาสติก มีมูลค่าส่งออก 3.31 แสนล้านบาท ขยายตัวมากถึง 12.78%
- น้ำมันสำเร็จรูป มีมูลค่าส่งออก 2.99 แสนล้านบาท
- เคมีภัณฑ์ มีมูลค่าส่งออก 2.94 แสนล้านบาท
- แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก 2.67 แสนล้านบาท
- เครื่องจักรและส่วนประกอบ มีมูลค่าส่งออก 2.62 แสนล้านบาท
- เหล็กกล้า มีมูลค่าส่งออก 2 แสนล้านบาท

โดยข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ยังระบุถึงสินค้าสำคัญที่ขยายตัวได้ในตลาดต่างประเทศ มีดังนี้
1. ตลาดสหรัฐ จะประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยาง, รถยนต์และส่วนประกอบ, อัญมณี, เครื่องประดับ, ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2. ตลาดญี่ปุ่น คือ สินค้าที่มีมูลค่าและใช้เทคโนโลยีการผลิต เช่น โทรทัศน์และส่วนประกอบ, รถยต์และส่วนประกอบ 
3. ตลาดสหภาพยุโรป คือ อัญมณีและเครื่องประดับ, เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
4. ตลาดจีน เคมีภัณฑ์ 
5. ตลาดอาเซียน คือ เครื่องยนต์สันดาป, อัญมณีและเครื่องประดับ