All blog

更新信息 28/11/2020
5 ลักษณะที่ดีของโลโก้

5 ลักษณะที่ดีของโลโก้

  •  May 7, 2020

 

 

 

 

 

5 ลักษณะที่ดีของโลโก้ มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยยย

1. สามารถอธิบายสิ่งที่จะสื่อสารได้
2. จดจำง่าย เป็นเอกลักษณ์
3. ควรเลือกใช้สีไม่เกิน 3 สีเท่านั้น
4. ถึงแม้จะเปลี่ยนสีขาว ดำ แต่ยังคงสื่อสารได้ ไม่ผิดเพี้ยน
5. ไม่มีปัญหาเรื่องขนาดแม้จะย่อขนาดเล็ก